این دستگاه قابلیت ذخیره کردن فایلها را به صورت PDF دارد . هزاران فایل یا تصویر موجود بر روی دستگاه خود را تنها با فشار یک دکمه بصورت فایل PDF ذخیره کنید تا در هر زمانی استفاده کنید.