اخذ نمایندگی بوگی بورد در ایران

۰۲ شهریور ۱۳۹۳
شرکت هوم تک آوازه موفق به ثبت و اخذ نمایندگی فروش بوگی بورد از شرکت کنت (KENT) در ایران گردید
شرکت هوم تک آوازه با هدف گسترش فعالیت و همکاری و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران و انتقال دانش فنی و فن آوری، پس از تلاشهای پیگیر و ارائه مدارک معتبر در زمینه فعالیتها، سوابق کاری، بازرگانی و فروش، موفق به دریافت و ثبت نمایندگی فروش محصولات بوگی بورد از شرکت کنت (KENT) آمریکایی گردید.امید که این همکاری گامی باشد در جهت رشد و توسعه اقتصادی  کشور.