تاثیر رنگ های گرم

۱۳ آبان ۱۳۹۷
رنگ های گرم 
رنگ های گرم روشن و پر انرژی هستند، احساساتی ایجاد می کنند از خلق و خوی خوب   و زرق و برق، و به عنوان یک قاعده، در فضا به نظر نزدیکتر. این ها رنگ های راحتی و آرامش هستند. در محیط رنگ های نرم، بهتر است فکر کنید، این رنگ به خوبی رنگ می کند. با این حال، به رنگ قرمز نزدیک می شود، اثر تونیک نارنجی و زنگ تحریک کننده به یک هیجان درخشان تبدیل می شود. این محرک ایده آل است. این رنگ آتش و خورشید است. او الهام بخش اعتماد به نفس، قدرت و شادی در مردم است. از بعضی از زبانها به عنوان "غنی" ترجمه شده است، از دیگران - به عنوان "زیبا". با این حال، همیشه به یاد داشته باشید که این رنگ تهاجمی ترین است، در حجم های بزرگ آن تایر و تحریک می کند. اما قطعات کوچک این رنگ می تواند خلق و خوی عالی و تشویق را به ارمغان بیاورد. رنگ زرد   - همیشه نور و آفتابی است. از لحاظ تاریخی این رنگ یک نماد ثروت و طلا است و در شرق آن نماد عظمت و ابدیت است.
او یک روحیه شاد و خوش بینانه ایجاد می کند و کاملا با تمام رنگ ها ترکیب شده است. خورشیدی سایه های گرم   مثبت بر وضعیت فرد تاثیر می گذارد. اگر زرد می تواند رنگ نور نامیده شود، و قرمز آتش است، سپس رنگ نارنجی ، جذب شده در این دو رنگ، نماد نور و گرما است. برای بودایی ها این سایه به خودی خود دارای ویژگی های الهی - روشنگری و تقدس است. صدای ملایم و نارنجی خاموش، باعث گرم شدن و راحتی اتاق می شود، به خصوص آن که در آن پنجره ها به سمت شمال حرکت می کنند. با این حال، فراموش نکنید که رنگ نارنجی روشن در داخل می تواند به جای نه یک طعم خوب، بلکه یک درخواست برای اصالت و غیر معمول است.