آهنربا Magnet 

قیمت: ۵۳٬۰۰۰ تومان

آهنربای استوانه ای 

ابعاد آهنربا: ۱۰x۱۰ میلیمتر

مگنت های ارائه شده به همراه وایت بردها قابلیت اتصال اشیا گوناگون، کاغذ ها، طرح ها، و نقشه ها را به برد فراهم می آورند.
حلقه های نگهدارنده به ماژیک ها متصل شده  و به وسیله مگنت  به راحتی بر روی سطح تخته وایت برد قرار می گیرند و به این طریق ماژیک ها همیشه در دسترستان می باشند.